Brugklas info paginaLes week 14

Vluchtelingenroutes in kaartLes week 13


Open de dia's bij H1 §3

link 1: aantal wereldbewoners op dit moment

link 2: De hoeveelste wereldbewoner was jij?

link 3: Videofragment "De zeven miljardste wereldbewoner" (vanaf 8:20)

Hoogtemeter
Met je zescijferige postcode kun je bepalen hoe hoog je t.o.v. NAP woont. NAP staat voor Normaal/Nieuw/Nauwkeurig Amsterdams Peil. Dit is het nauwkeurig vastgestelde hoogtepeilpunt, dat door een ondergronds merkteken op de Dam in Amsterdam is aangegeven. Aan de hand van het NAP wordt bepaald hoe hoog of hoe laag een dorp of stad, oftewel een stuk land, ligt.

Vul je postcode op deze site in!