2e klas info pagina


2e klas info pagina Hoofdstuk 4 :: WATER


De laatste weken van dit schooljaar hebben we het over WATER (hoofdstuk 4).
Naast de theorie, kijken we via de site WaterWise of we genoeg SCHOON, VEILIG en VOLDOENDE water hebben.

De links naar de verschillende opdrachten vind je hieronder per les.

Noteer al je antwoorden in je AK-schrift. In week 37 laat je alles bij elkaar zien in je schrift van lesopdracht week 34, 35 en 36 om +0,5 punt bij je proefwerkcijfer te krijgen (PW H4 in de proefwerkweek).

week 34 *Schoon water*

Open eerst dit werkblad.

Maak de stappen 2 t/m 7
via het werkblad en gebruik daarbij de onderstaande links als je bij die stap bent.
Je mag samenwerken in tweetallen.


STAP 2 | Gezien in de les: video "van plas tot plas"

STAP 3 | Schoon water bij jou in de buurt

STAP 4 | Rioolregels

STAP 4 | van WC naar Noordzee

STAP 5 | Hoeveel water verbruik ik?

STAP 6 | Waterschap versus watervervuiling

STAP 7 | en drinkwater dan?


week 35 *Veilig water*

Open eerst dit werkblad.

Maak de stappen 2 t/m 8 via het werkblad en gebruik daarbij de onderstaande links als je bij die stap bent.
Je mag samenwerken in tweetallen.STAP 2 | Nederland van boven

STAP 3 | Waterwerken

STAP 4 |
Hoe veilig woon jij?

STAP 5 | Zoek de verschillen

STAP 6 | Oud en nieuw (het kan gebeuren dat deze opdracht het niet doet op de iPad)

STAP 7 | Zwakke schakels

STAP 8 | AquaQuiz


EXTRA  | Ruimte voor de rivier

EXTRA  | Kustversterking Katwijk


week 36 *Voldoende water*

Open eerst dit werkblad.

Maak de stappen 2 t/m 6 via het werkblad en gebruik daarbij de onderstaande links als je bij die stap bent.
Je mag samenwerken in tweetallen.


STAP 2 | Waterbeheer in de Beemster

STAP 3 | Wat is NAP?

STAP 4 |
Wateroverlast en droogte

STAP 5 | Waar laat je het water?

STAP 6 | Voldoende water bij jou in de buurt

KLAAR! Laat je lesopdrachten van week 34, 35 en 36 aan mij zien in je schrift voor +0,5 punt bij je proefwerkcijfer AK van de proefwerkweek.